Innovative peg för en optimal bollträff!

Xplosive impact with Golf Joy Tee

Peggen har en 10,5 ◦ lutning för att ge en optimal bollträff med drivern.

Bollens läge på den lutande peggen gör att klubbhuvudet träffar bollen på en optimal träffyta som ger längre flygtid, även bollflyktens höjd och vinkel genom luften blir den optimala.

Det blir minskad spin på bollen genom luften.

Golf Joy peggen förlänger längden på dina drivar väsentligt mot traditionella peggar!

Peggen är granskad St Andrew Rules Commité och den strider inte mot hjälpmedelsregeln för tävlingsbruk.

Innovative tee for optimal impact

It is a new Innovativetee. It has an angle of 10.5 ◦ The angle will give you an optimal result with your driver.

The ball’s position on the angled tee allows the club head to hit the ball at an optimum hitting area that gives longer flight time.

The tee is approved by St Andrews R&A Committee

Showing the single result